Skip to content

Boek

In de afgelopen decennia hebben we de ontwikkeling van open supply chains voor productie gezien. Deze toeleveringsketens zijn inmiddels behoorlijk volwassen wat betreft evenwichtige relaties tussen OEM’s en leveranciers, maar ook wat betreft de bijbehorende businessmodellen en werkwijzen. De verwachting is dat we de komende decennia een vergelijkbare ontwikkeling zullen zien richting open supply chains voor Development en Life-cycle Management (D&LCM).

Het uitbesteden van D&LCM brengt drie uitdagingen met zich mee. Ten eerste vereist het uitbesteden van ontwikkeling dat de Original Equipment Manufacturer (OEM) en de leverancier het eens worden over eerlijke risico-beloningsschema’s voor de risico’s die samenhangen met innovatie, waaronder technologische risico’s, garantie op ontwerp en intellectueel eigendom. Na het uitbesteden van ontwikkeling is het uitbesteden van levenscyclus management – de tweede uitdaging – vaak een relatief kleine stap, maar de implicaties zijn aanzienlijk, aangezien het van invloed is op vrijwel alle disciplines in beide organisaties. Er zijn dus weer compensatie afspraken nodig om een ​​win-winsituatie voor beide partijen te creëren. De derde uitdaging, het managen van de samenwerking tussen OEM en leverancier, kan gemakkelijk net zo complex worden als het managen van een alliantie tussen bedrijven, wat een grote strategische afstemming, een hoog niveau van operationele integratie en uitgebreide contracten vereist.

Dit boek is een praktische gids voor OEM’s en leveranciers om hun relatie in dit specifieke type alliantie te managen, vanaf het eerste ontwikkelingsproject tot de volledige implementatie. Het introduceert de onderwerpen en terminologie die relevant zijn voor dit soort samenwerking op een manier die alle betrokken disciplines zullen (moeten) begrijpen, inclusief product management, ontwikkeling, operations, service, verkoop, inkoop en juridisch. Vervolgens presenteert het een stappenplan om de samenwerking uit te voeren en te managen, met veel praktische tools en praktijkvoorbeelden. De diepgaande, multidisciplinaire benadering van dit boek maakt het een ideale algemene managementtool voor innovatiemanagers, met name die in de hightechindustrie, die overwegen een deel van hun ontwikkeling uit te besteden.

Het boek kunt u bestellen bij uw (online) boekhandel. ISBN : 978-94-6345-100-0
De inhoudsopgave van het boek en een preview vindt u hier (alleen Engels).

Hardback_wimsteenbergen-300x300

Aanbevelingen

“In het afgelopen decennium heeft NTS een ontwikkeling doorgemaakt van een build-to-print leverancier naar een mede-ontwikkelende partner van haar OEM-klanten. Dit is een ingewikkeld traject gebleken. Wim Steenbergen heeft de ervaring van zijn werk bij NTS gebruikt om deze zeer aanbevolen gids te schrijven over de uitdagingen die gepaard gaan met deze verandering in relaties en hoe hiermee om te gaan.”

MARC HENDRIKSE | Chief Executive Officer NTS-Group | Eindhoven the Netherlands

“Dit boek bevat veel ‘wijsheid en ervaring’ over innovatieallianties. Van alle boeken over innovatieallianties geeft dit een duidelijke, concrete richting aan senior leiders en innovatiemanagers over wat ze wel en niet moeten doen bij het overwegen van samenwerking met ontwikkelingspartners. Als zodanig is het een handige, gemakkelijk te lezen en pragmatische gids.”

JOHN BELL | Johnson & Johnson Consumer | New Jersey USA

“Steenbergen laat op indrukwekkende wijze zien dat disruptieve innovatie systematisch moet worden aangepakt, voortbouwend op gedeelde kennis en technologische expertise. Dit boek geeft een holistische kijk op het uitbesteden van ontwikkeling en levenscyclus management en biedt waardevolle strategieaanbevelingen voor besluitvormers in het innovatieproces om succesvolle samenwerkingen tot stand te brengen”.

PROF. DR. MATTHIAS NIEMEYER Chief Executive Officer KHS-Group

“Leveranciers veranderen steeds meer van capaciteitsleverancier naar kennisaanbieder die verantwoordelijk is voor het ontwerp van een component of module. Deze verschuiving in de waardeketen vereist praktische kennis om succesvol te zijn. Dit boek biedt die kennis. De auteur heeft veel ervaring met deze overgangen en ik kan dit boek dan ook van harte aanbevelen.”

JOHN BLANKENDAAL | Managing Director | Brainport Industries The Netherlands

“In een steeds meer onderling verbonden wereld is het management van toeleveringsketens belangrijker dan ooit. In ‘Outsourcing Development and Life-cycle Management’ brengt Steenbergen stimulerende en frisse inzichten over en biedt een uitgebreide toolkit voor managers en innovatieleiders, zowel aan OEM- als leverancierskant.”

PROF. ANNE-LAURE MENTION | Global Business Innovation Enabling Capability Platform Director | RMIT University Melbourne Australia

“We zijn al een aantal jaren bezig met het uitbesteden van ontwikkeling en levenscyclus management, te beginnen met ‘non-core’ ontwikkeling op een laag niveau, voordat we overgingen tot het uitbesteden van de volledige ontwikkeling, de fabricage en het levenscyclus management van belangrijke productmodules. Steenbergens end-to-end, stapsgewijze praktische gids voor de overgang naar D&LCM zou een groot voordeel zijn geweest voor ons bedrijf aan het begin van onze reis, maar het laat ook zien waar we nog kansen hebben om te verbeteren.”

STEVE WORT Group Vice President Elekta
Back To Top