Skip to content

Implementing Open Innovation Alliances

Effectieve ketensamenwerking is in toenemende mate van belang voor opdrachtgevers en leveranciers, zowel in ketens in de industrie als in andere sectoren, zoals de dienstensector. Het belang neemt toe door de trends richting specialisatie, multidisciplinaire innovatie en doorlopende kostenbeheersing in alle aspecten van de waardeketen. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van deze trends.

Belangrijke punten

Als gevolg van de genoemde trends zullen organisaties zich steeds vaker de volgende vragen (moeten) stellen:

  • Welke competenties wil ik binnenshuis houden of ontwikkelen en welke competenties besteed ik liever uit?
  • Welke opdrachtgevers/leveranciers kiezen we en hoe verdelen we de rollen in de ontwikkeling van product/dienst en ‘build’ proces?
  • Hoe gaan we om met verantwoordelijkheden en risico’s in de partnerschap relatie, ook gedurende de levenscyclus van product of dienst?
  • Hoe gaan we de samenwerking organiseren (‘governance model’, multidisciplinaire teams)?
  • Hoe komen we tot een ‘win-win’ voor de partners in de samenwerking?

Veel organisaties werken al samen in een waardeketen met opdrachtgevers en leveranciers, vaak ook met succes. Echter er is een veelgehoorde ambitie om die samenwerking effectiever te maken. Ook zoeken organisaties die de eerste stappen zetten op de weg naar ketensamenwerking houvast en hulp. Daarom is er de laatste jaren een raamwerk ontwikkeld van begrippen, van verschillende types samenwerkingsmodellen en van methodes om die samenwerkingen effectief voor te bereiden en te implementeren. Ik heb daarvoor onder meer samen gewerkt met Brainport Industries en met Fontys Hogescholen. Recent is de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Inkopers( NEVI), waarbij ik een training heb ontwikkeld specifiek voor inkopers die met ketensamenwerking te maken krijgen.

Mijn diensten

Ik ben er van overtuigd dat effectieve ketensamenwerking van cruciaal belang is voor het succes van onze organisaties en daarmee van onze economie en samenleving. Daarnaast kan het plezier en voldoening geven op persoonlijk niveau. Daarom bied ik via deze website graag mijn diensten aan:

Workshops

In de workshops worden cases gebruikt uit de praktijk van de deelnemende organisaties.

Consultancy

Een van de sleutels tot succes is om de teams met deze verschillende disciplines effectief te maken.

Boek

Dit boek is een praktische gids voor OEM’s en leveranciers om hun relatie in dit specifieke type alliantie te managen.
Back To Top