Skip to content

Consultancy

Als u denkt dat ik u kan ondersteunen bij het ontwikkelen van uw kennis en ervaring bij het voorbereiden, implementeren en managen van innovatieallianties, dan leer ik u graag kennen. In een kennismakingsgesprek kunnen we uw wensen in kaart brengen en samen beoordelen of mijn ondersteuning iets voor u kan betekenen.

Dit zijn voorbeelden van adviesdiensten die bij u kunnen passen:

  • Advies, bijvoorbeeld voor CEO’s, innovatiemanagers en hun managementteams.
  • Lezingen om het onderwerp bij een breder publiek in de organisatie te introduceren.
  • Workshops met introductie van de stof en interactieve case study sessies, bij voorkeur met real-life cases opgesteld door deelnemers.
  • Het opleiden of coachen van het team dat het innovatiepartnerschap moet uitvoeren.

Doorgaans kunnen deze diensten waarde toevoegen voor alle disciplines die bij het partnerschap betrokken zijn, waaronder verkoop, inkoop, product management, systeemarchitecten, productontwikkeling, operations en project management. Een van de sleutels tot succes is om de teams met deze verschillende disciplines effectief te maken. Dat vereist een gemeenschappelijk begrip van de uitdagingen, een gemeenschappelijk begrip van de rollen van de verschillende disciplines en een bewustzijn van de dynamiek van het team.

Back To Top