Skip to content

“In het afgelopen decennium heeft NTS een ontwikkeling doorgemaakt van een build-to-print leverancier naar een mede-ontwikkelende partner van haar OEM-klanten. Dit is een ingewikkeld traject gebleken. Wim Steenbergen heeft de ervaring van zijn werk bij NTS gebruikt om deze zeer aanbevolen gids te schrijven over de uitdagingen die gepaard gaan met deze verandering in relaties en hoe hiermee om te gaan.”

“Dit boek bevat veel ‘wijsheid en ervaring’ over innovatieallianties. Van alle boeken over innovatieallianties geeft dit een duidelijke, concrete richting aan senior leiders en innovatiemanagers over wat ze wel en niet moeten doen bij het overwegen van samenwerking met ontwikkelingspartners. Als zodanig is het een handige, gemakkelijk te lezen en pragmatische gids.”

“Steenbergen laat op indrukwekkende wijze zien dat disruptieve innovatie systematisch moet worden aangepakt, voortbouwend op gedeelde kennis en technologische expertise. Dit boek geeft een holistische kijk op het uitbesteden van ontwikkeling en levenscyclus management en biedt waardevolle strategieaanbevelingen voor besluitvormers in het innovatieproces om succesvolle samenwerkingen tot stand te brengen”.

“Leveranciers veranderen steeds meer van capaciteitsleverancier naar kennisaanbieder die verantwoordelijk is voor het ontwerp van een component of module. Deze verschuiving in de waardeketen vereist praktische kennis om succesvol te zijn. Dit boek biedt die kennis. De auteur heeft veel ervaring met deze overgangen en ik kan dit boek dan ook van harte aanbevelen.”

“In een steeds meer onderling verbonden wereld is het management van toeleveringsketens belangrijker dan ooit. In ‘Outsourcing Development and Life-cycle Management’ brengt Steenbergen stimulerende en frisse inzichten over en biedt een uitgebreide toolkit voor managers en innovatieleiders, zowel aan OEM- als leverancierskant.”

“We zijn al een aantal jaren bezig met het uitbesteden van ontwikkeling en levenscyclus management, te beginnen met ‘non-core’ ontwikkeling op een laag niveau, voordat we overgingen tot het uitbesteden van de volledige ontwikkeling, de fabricage en het levenscyclus management van belangrijke productmodules. Steenbergens end-to-end, stapsgewijze praktische gids voor de overgang naar D&LCM zou een groot voordeel zijn geweest voor ons bedrijf aan het begin van onze reis, maar het laat ook zien waar we nog kansen hebben om te verbeteren.”

Back To Top